Κυριακή 9 Απριλίου 2023

~ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΕΠΕΚ ~(ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ )

 ε βάση τα άρθρα 95 και 96 του ν. 4823/21, «Με απόφαση του Διευθυντή ή Προϊσταμένου της σχολικής μονάδας πραγματοποιούνται, σε επίπεδο σχολικής μονάδας, επιμορφωτικά σεμινάρια, συνολικής διάρκειας τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ωρών ανά σχολικό έτος». Η επιμόρφωση είναι προαιρετική για τους εκπαιδευτικούς, ενώ πραγματοποιείται εκτός διδακτικού ωραρίου.

Screenshot 4

 

Η ΕΕΠΕΚ, με στόχο -όπως πάντα- την υποβοήθηση του εκπαιδευτικού και του έργου της σχολικής μονάδας,  διοργανώσε σε συνεργασία με το σχολείο μας ένα επιμορφωτικό σεμινάριο 15 ωρών (2ο Τμήμα, του ίδιου προγράμματος, που υλοποιήθηκε για πρώτη φορά τον Νοέμβρη του 2022, και το παρακολούθησαν περισσότεροι από 15.000 εκπαιδευτικοί από 2.500 περίπου Σχολικές μονάδες), το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις της παραπάνω νομοθεσίας και το οποίο μπορούν να το παρακολουθήσουν όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου εντελώς δωρεάν.

Ο τίτλος του σεμιναρίου είναι «Το κρυμμένο μυστικό της ιστορίας», είναι εξ ολοκλήρου από απόσταση και ασύγχρονο (πλατφόρμα Moodle). Η διάρκειά του είναι 2 εβδομάδες (από 06/03/2023 μέχρι 19/03/2023) και η αξιολόγηση γίνεται με μελέτη του επιμορφωτικού υλικού στον ελεύθερο χρόνο του κάθε εκπαιδευτικού και ερωτήσεις κλειστού τύπου. Οι επιμορφώτριες της ΕΕΠΕΚ (εκπαιδευτικοί: Μέλλη Σταυρούλα και Ανδρεάδου Ευαγγελία), οι οποίες συνέγραψαν το επιμορφωτικό υλικό θα ανατροφοδοτούν τους επιμορφούμενους εκπαιδευτικούς που θα συμμετέχουν μέσα από τα φόρουμ αλληλεπίδρασης. Επισημαίνεται ότι όλο το εκπαιδευτικό υλικό του σεμιναρίου έχει εγκριθεί από το Ι.Ε.Π. και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων στη θεματική: «Ζω Καλύτερα - Ευ Ζην . Ψυχική και Συναισθηματική Υγεία και πρόληψη - 533_Το κρυμμένο μυστικό της ιστορίας (ΕΕΠΕΚ)»

 

Screenshot 2

Σκοπός του σεμιναρίου/εργαστηρίου είναι η ενίσχυση και η ενδυνάμωση των μαθητών/τριών, ώστε ως πολίτες του αύριο να καλλιεργήσουν θετική αντίληψη για τον τρόπο που θα αναλάβουν δράση ως ενήλικες για την εξασφάλιση του «ευ ζην». Να αποκτήσουν έναν διαφορετικό τρόπο σκέψης για το μέλλον, ώστε να εξασφαλίζουν ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας ζωής για τους ίδιους αλλά και για τις επόμενες γενιές. Μέσα από εκπαιδευτικές δραστηριότητες και παιχνίδια (παιχνίδια ρόλων και κινητικά, video, pod casts, QR codes), φύλλα εργασίας και αξιολόγησης οι μαθητές/τριες ενθαρρύνονται: α) να συμμετέχουν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία, β) να αναπτύξουν τις Δεξιότητες του 21ου αιώνα (4C’s) και τις Δεξιότητες του Νου-Ζωής: κριτική σκέψη, δημιουργικότητα, συνεργασία, επικοινωνία, ευελιξία, προσαρμοστικότητα, πρωτοβουλία, επίλυση προβλημάτων, ενσυναίσθηση, γ) να οπτικοποιήσουν θέματα, που σχετίζονται με την ενίσχυση των κοινωνικών δεσμών και την προαγωγή αξιών: σεβασμός, αποδοχή κλπ., συνδυάζοντας παράλληλα στοιχεία διακειμενικότητας αξιοποιώντας μύθους του Αισώπου.

Το προτεινόμενο σεμινάριο/εργαστήριο μπορεί να εφαρμοστεί από τους/τις εκπαιδευτικούς σε σχολεία της Προσχολικής, Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (Γενικής και Ειδικής αγωγής), συνάδει με τα προγράμματα σπουδών και συμβάλλει στον εμπλουτισμό και στην εξέλιξη των διδακτικών τους στόχων. Πιο συγκεκριμένα συνδέεται με αρκετά διδακτικά αντικείμενα: Εργαστήρια Δεξιοτήτων, Φυσική Αγωγή, Τ.Π.Ε., Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη, Κοινωνική και Πολιτική, Μελέτη Περιβάλλοντος, Φυσικές Επιστήμες, Γλώσσα κ.ά. Είναι επίσης συμβατό με το γενικό σκοπό της εκπαίδευσης και υποστηρίζει το σχολείο να ανταπεξέλθει στις σύγχρονες προκλήσεις και ανάγκες. Η Τεχνολογία χρησιμοποιείται με πρωτότυπο τρόπο και εμπλέκει άμεσα τους/τις μαθητές/τριες στην κατανόηση προτεραιοτήτων, στη συγκέντρωση πληροφοριών, στην ερμηνεία δεδομένων από διαφορετικές οπτικές, στην εξαγωγή και δοκιμή συμπερασμάτων και γενικεύσεων, στην ανακατασκευή πεποιθήσεων με βάση την ευρύτερη εμπειρία και πειραματισμό, στην πρωτοτυπία-καινοτομία και στη σύνθεση-επεξεργασία-μετασχηματισμό πληροφοριών και εννοιών. Τέλος, βοηθάει αποφασιστικά στην ενδυνάμωση των ομάδων και των ομαδικών εργασιών των μαθητών, το οποίο με τη σειρά του συνδράμει θετικά τόσο στη διδασκαλία όλων των γνωστικών αντικειμένων όσο και στη δημιουργία ομίλων μαθητών στη σχολική μονάδα.

Το σεμινάριο παρακολούθησαν και οι 6 εκπαιδευτικοί του νηπιαγωγείου μας!

Screenshot 3 1

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ..ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ..ΤΕΛΕΙΩΣΑΤΕ!!